Zaera
ecosys
ecosys
climatización
 
 
climatización
climatización agrícola e industrial
climatización
climatización
xhtml vàlid
css vàlid
Nivel A de Conformidad
ecosys
CATALÀ ecosys ESPAÑOL ecosys ENGLISH ecosys ecosys
Ecosys
     
home e-mail sitemap
ecosys
ecosys
climatización
Agrícola
climatización
Sublimador de sofre
Com a fabricants de Generadors d'Aire Calent (calefactors), Ecosys està molt introduïda al sector agrícola de la horto-floricultura, i és per això que hem volgut ampliar la oferta d'Ecosys, fabricant un sublimador de sofre de gran qualitat.

PRINCIPALS FUNCIONS (Eliminació de plagues)

PLAGUES
- Oídi (Sphaerotheca pannosa)
Els símptomes d'aquesta plaga són:
Taques blanques i polsoses que es manifesten sobre teixits tous com, per exemple, els brots, fulles, botó floral i base de les espines. Les fulles també es deformen, apareixent deformades o curvades.

CONTROL
És molt important el control preventiu, ja que els atacs severs són molt costosos d'eliminar. Es recomana utilitzar sublimadors de sofre.

Cal controlar la temperatura i la humitat a l'hivernacle, evitar la suculència dels teixits i reduir la quantitat inoculada mitjançant l'eliminació dels teixits infectats.

 

sublimador sofre

 

* Veure l'animació en 3d

*nomès disponible per Internet Explorer 5.5 o posterior amb plugineDrawings
PRODUCTES
ecosys
  1. INDUSTRIAL
  1. AGRÍCOLA
  1. COMPONENTS GENERADORS
  1. ESQUEMES ELèCTRICS
climatización

Zaera • Camí de la Roca, S/N • 43711 Banyeres del Penedès • Tarragona • Tel: 977671714 • www.zaera.com