CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (Ecosys Sèrie Cooling (ESC))

Model de Paret (Pannell de cel·lulosa)

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

  1. Pannell de cel·lulosa de 100mm d’espessor sense emmarcar
  2. CONSTRUCCIÓ TOTAL EN ACER INOXIDABLE AISI-304. Fins i tot cargols i accessoris.
  3. Mòduls de tres metres de longitud
  4. Tubs d’escomesa d’aigua i evacuació en PVC

 

MODEL

LLARG

AMPLE

ALT

BOMBA

ESC-5/110/170/INOX

3.000

105

1.070

GRB-S3

ESC-5/160/710/INOX

3.000

105

1.570

GRB-S3

ESC-5/200/710/INOX

3.000

105

1.970

GRB-S3

El mòdul mínim és de 3 metres (5 pannells), en cas de necessitar més llargada es poden afegir més pannells a raó de 620mm cadascun.